Skip to content
Menu

Karel Veliki

Teklo je leto 804, ko se je 172 predstavnikov istrskih mest, vasi in utrdb uradno pritožilo cesarju Karlu Velikemu zoper visoke dajatve, kršenje pravic in uvedbo fevdalnega sistema, ki so ga zahtevali istrski vojvoda Janez ter škofje. Cesar je kot odgovor na pritožbo sklical zbor, ki se je odvijal pod Kraškim robom, kjer danes stoji restavracija Placito Risano. Rezultat zbora je bil podpis dokumenta (rižanski pakt), ki velja kot prvi arbitražni sporazum v zgodovini.

Karel Veliki

Teklo je leto 804, ko se je 172 predstavnikov istrskih mest, vasi in utrdb uradno pritožilo cesarju Karlu Velikemu zoper visoke dajatve, kršenje pravic in uvedbo fevdalnega sistema, ki so ga zahtevali istrski vojvoda Janez ter škofje. Cesar je kot odgovor na pritožbo sklical zbor, ki se je odvijal pod Kraškim robom, kjer danes stoji restavracija Placito Risano. Rezultat zbora je bil podpis dokumenta (rižanski pakt), ki velja kot prvi arbitražni sporazum v zgodovini.

Karel Veliki

Teklo je leto 804, ko se je 172 predstavnikov istrskih mest, vasi in utrdb uradno pritožilo cesarju Karlu Velikemu zoper visoke dajatve, kršenje pravic in uvedbo fevdalnega sistema, ki so ga zahtevali istrski vojvoda Janez ter škofje. Cesar je kot odgovor na pritožbo sklical zbor, ki se je odvijal pod Kraškim robom, kjer danes stoji restavracija Placito Risano. Rezultat zbora je bil podpis dokumenta (rižanski pakt), ki velja kot prvi arbitražni sporazum v zgodovini.

Placito Risano

Restavracija Placito Risano povzema ime po tem pomembnem zgodovinskem dogodku. Čarobno in mistično ozadje Rižanskega pakta zaživi v ekskluzivnem, umetniško obogatenem ambientu, ki spaja preteklost s kulinaričnim razvajanjem. Jedi, osnovane na naravnih sestavinah in pristnih domačih izdelkih ponazarjajo gastronomsko izročilo Istre, ki ga je obudil chef Jure Dretnik.

Placito Risano

Restavracija Placito Risano povzema ime po tem pomembnem zgodovinskem dogodku. Čarobno in mistično ozadje Rižanskega pakta zaživi v ekskluzivnem, umetniško obogatenem ambientu, ki spaja preteklost s kulinaričnim razvajanjem. Jedi, osnovane na naravnih sestavinah in pristnih domačih izdelkih ponazarjajo gastronomsko izročilo Istre, ki ga je obudil chef Jure Dretnik.

Placito Risano

Restavracija Placito Risano povzema ime po tem pomembnem zgodovinskem dogodku. Čarobno in mistično ozadje Rižanskega pakta zaživi v ekskluzivnem, umetniško obogatenem ambientu, ki spaja preteklost s kulinaričnim razvajanjem. Jedi, osnovane na naravnih sestavinah in pristnih domačih izdelkih ponazarjajo gastronomsko izročilo Istre, ki ga je obudil chef Jure Dretnik.

Zgodovinski pomen

Arbitražni zbor Placito Risano je prinesel pomembne spremembe za Istro in njene prebivalce pri upravljanju ozemlja. Rižanski zbor je oblikoval politiko, gospodarstvo in družbo regije. Obenem listina omenja naseljevanje Slovanov na območje slovenske Istre.

Zgodovinski pomen

Arbitražni zbor Placito Risano je prinesel pomembne spremembe za Istro in njene prebivalce pri upravljanju ozemlja. Rižanski zbor je oblikoval politiko, gospodarstvo in družbo regije. Obenem listina omenja naseljevanje Slovanov na območje slovenske Istre.

Zgodovinski pomen

Arbitražni zbor Placito Risano je prinesel pomembne spremembe za Istro in njene prebivalce pri upravljanju ozemlja. Rižanski zbor je oblikoval politiko, gospodarstvo in družbo regije. Obenem listina omenja naseljevanje Slovanov na območje slovenske Istre.

  • Slovenščina
    • Italijanski
    • Angleščina
Menu
Menu